Мисија

vhy0jnsn
Удружени представљамо снагу,  спој знања и искуства, коју ћемо употребити да побољшамо услове рада, повећамо производњу и продају вина и ракије на домаћем, а посебно на ино тржишту. Економија обима, снижавање трошкова производње, уз стални и растући квалитет српског вина и ракије, уз примену маркетиншких активности довешће до већег пласмана српског вина и ракије у, и ван Србије на добробит свих учесника.